Takk for denne gong!

Me har arrangert bLEST for 13.gong,- eit lukketal for oss! Det er ei stor glede å kunne melde om  besøksrekord- heile 5141 besøkande fekk med seg festivalen,- ei auke på over 30% frå i fjor!

bLEST er tilbake 6.-10. november 2019.  Følg med!

_
_
_