Type:

Vel blåst for bLEST 2019

Litteraturfesten er over for denne gang.

Vellykket bLESTtjuvstart


Type:

Planleggingen er i gang!

bLEST 2019

Brageprisvinner Tore Kvæven til bLEST

Torsdag 7. november.

Rivertonprisen til Unni Lindell.

Krimforfatter Unni Lindell kommer til bLEST.

Årets u-pris vinner til bLEST.

- Michael Stilson


Type:

Tysvær kommune

Norsk kulturråd

Rogaland fylkeskommune

bokaaret

Fritt ord

_
_
_