Type:

Linnea Myhre kjem til bLEST

- Lørdag 9. november

Disse er klare for bLEST!

- Programmet tar form


Type:

Planleggingen er i gang!

bLEST 2019

Brageprisvinner Tore Kvæven til bLEST

Torsdag 7. november.

Rivertonprisen til Unni Lindell.

Krimforfatter Unni Lindell kommer til bLEST.

Årets u-pris vinner til bLEST.

- Michael Stilson


Type:

Tysvær kommune

Norsk kulturråd

Rogaland fylkeskommune

Forfattersentrum

Fritt ord

_
_
_