Velkommen til ny festival

I år er bLEST komprimert ned til 5 dager, der særlig lørdag 21.oktober blir en fullpakka myldredag på kulturhuset, med program fra morgen til kveld.

Denne dagen blir det også parallelle program, - kall det gjerne en  litterær buffet der alle kan sette sammen sin eigen meny av gode arrangement.

Her kommer innrykkene og impulsene til å stå i kø! Sett av dagen!

_
_
_